Czym jest i po co w szkole Samorząd Uczniowski?

Samorząd to wszyscy uczniowie szkoły. Jeśli jego przedstawiciele mają skutecznie współorganizować życie w szkole i reprezentować uczniów, w ten proces musi być zaangażowana jak największa grupa młodzieży.

  • Wpływa na swoje najbliższe otoczenie – uczniowie spędzają w szkole większość tygodnia, dobrze więc, jeśli mogą współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować.
  • Poprawia komunikację – dzięki działającemu samorządowi wszyscy wiedzą, co się dzieje w szkole, polepsza to atmosferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
  • Umożliwia rozwijanie umiejętności w praktyce – wiedzę zdobywa się nie tylko w czasie tradycyjnych lekcji; świetną nauką są różnego rodzaju projekty tematyczne i społeczne. Poza zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, można wtedy rozwijać umiejętności pracy w grupie, komunikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
  • Uczy negocjacji i autoprezentacji – dzięki działaniom w samorządzie młodzi ludzie uczą się negocjowania, hierarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów. Aby zdobyć poparcie dla swojego pomysłu muszą wiedzieć, w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić idee i uwiarygodnić siebie.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest Liderem

Obejmując funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, musisz pamiętać, że współpracujesz nie tylko ze swoimi koleżankami i kolegami z zarządu, ale reprezentujesz wszystkich uczniów.

Dbaj o dobre relacje z nimi, jak również z  dyrektorem, nauczycielami, i rodzicami.

Cechy dobrego lidera

Docenia innych
Zawsze pamięta o docenieniu współpracowników – zauważa każdy, choćby najmniejszy trud (każdy ma wartość!), sprawia, że wszyscy mają poczucie udziału w sukcesie. Daje współpracownikom informacje zwrotne:

  • oceniającą: dobrze to zrobiłeś!
  • ekspresyjną: cieszę się, że to zrobiłeś!
  • motywującą: jak jeszcze z nami chwilę popracujesz, to staniesz się mistrzem dekoracji!

Dba o dobrą komunikację
Potrafi słuchać, daje każdemu dojść do głosu, zachęca do wypowiedzi i nie krytykuje bezpodstawnie. Troszczy się o samopoczucie innych – jest wrażliwy i empatyczny. Stara się rozwiązywać konflikty w spokojny i konstruktywny sposób – wymieniając argumenty, szukając kompromisu, unikając krzyku i wzajemnych oskarżeń.

Nie poddaje się
Przeciwstawia się zrezygnowanym i nie pozwala im narzekać. Z niepowodzeń wyciąga konstruktywne wnioski i podejmuje kolejne wyzwania. Lider nie równa w dół, ale mierzy wysoko!

Współpracuje z zespołem!
Nie patrzy z góry, ale jest członkiem grupy, jak każdy odpowiedzialnym za wykonanie swoich zadań. To, że koordynuje pracę grupy nie znaczy nic innego, niż efektywne wykorzystanie wysiłków i pomysłów wszystkich jej członków.

Motywuje
docenia nawet małe sukcesy,
nagradza, wyróżnia,
przypomina jaki jest cel wspólnej pracy i samego projektu
podkreśla znaczenie i wartość każdej osoby.

Rozumie, jak ważna jest komunikacja
wypowiada się jasno, mówiąc o swoich uczuciach i podkreślając własną perspektywę widzenia sprawy (zamiast krytykować), to znaczy:

         > NIE mówi: Ty zawsze krzyczysz! Przez ciebie wszyscy niepotrzebnie się denerwujemy!
         > Wyraża swoje uczucia za pomocą komunikatu „JA”, np.
gdy nie domyśla się, co rozmówca miał na myśli – prosi o wyjaśnienie,
upewnia się, że dobrze zrozumiał czyjąś wypowiedź, parafrazując ją.

Ma zaufanie do swoich współpracowników
Nie wchodzi w ich kompetencje. Nie zastępuje i nie przejmuje na siebie  odpowiedzialności innych: pozwala każdemu doświadczać, uczyć się na własnych błędach i wspiera w wychodzeniu z trudności, jednocześnie nie bierze na swoje barki całego ciężaru.

Skip to content