KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE

Lp.TERMINWYDARZENIE
  1.1 września 2020 r.Rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 2.17 grudnia 2020r.Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych
 3. Od 23 grudnia do 06 stycznia 2021r.Zimowa przerwa świąteczna
 4. 17 stycznia 2021r.Zakończenie I semestru
 5.18 stycznia 2021r.Rozpoczęcie II semestru
 6.21 stycznia 2021r.Klasyfikacja semestralna
 7.Od 15 do  28 lutego 2021 r.Ferie zimowe
 8. Od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
 9.
25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
język polski
matematyka
język angielski
 10.13 maja 2021 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
 11. 17 czerwca 2021 r. Klasyfikacja roczna
 12. 25 czerwca 2020 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 13. 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie      

   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze:

12 listopada 2020 r.
13 listopada 2020 r.
04 stycznia 2021r.
05 stycznia 2021 r.
25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.
04 czerwca 2021r

Skip to content