Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganiei przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkołyobowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Boleminieobowiązują od 1 września 2020r. § 1 Ogólne zasady organizacji pracy Szkoła Podstawowa w Boleminie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego

Skip to content