SZKOLNA  AKCJA  CZYTELNICZA ,,CZYTANIE NA SYGNAŁ”

 

Od 30. 09.2021r. w  naszej szkole kontynuujemy Szkolną Akcję Czytelniczą  ,,Czytanie na sygnał “ dla klas I- VIII. Raz w tygodniu przez 10 minut, wszyscy nauczyciele po usłyszeniu dwóch dzwonków, rozpoczynają wspólne czytanie w klasach. Celem akcji jest zachęcanie do czytania książek, rozwijanie umiejętności odbierania dzieł literackich, mobilizowanie do zdobywania wiedzy, pobudzanie wyobraźni i  kreatywności  uczniów.

Organizator  – opiekun biblioteki szkolnej Irena Krawczyk

 

SZKOLNA  AKCJA  CZYTELNICZA ,,CZYTANIE NA SYGNAŁ”
Skip to content