SZKOLNA AKCJA CZYTELNICZA ,, SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ”

 

Od 04 listopada  2021 r. w naszej szkole, odbywa się wspólne czytanie w ramach szkolnej akcji czytelniczej pod hasłem ,,Spotkania z książką” dla uczniów klas I-III. Akcja ta jest kontynuacją byłych Wtorkowych  Spotkań z Książką” z cyklu ,,Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato!”, dla uczniów klas I – III, z udziałem zaproszonych gości. Obecnie z uwagi na   zaistniałe warunki pandemiczne i niemożność przebywania obcych osób w szkole, czytanie prowadzi opiekun biblioteki szkolnej, przy wsparciu wychowawców klas młodszych. Spotkania mają zachęcać do czytania książek spoza kanonu lektur,  rozbudzać motywację czytania i rozwijać umiejętności odbierania dzieł literackich, mobilizować do zdobywania wiedzy, pobudzać wyobraźnię i  kreatywność dzieci.

Spotkanie z Książką
Skip to content