Przystanki kurs
MZK Prądocin  droga nr 22 7 10
Krasowiec przystanek szkolny nr 1 7 12
Krasowiec przystanek szkolny nr 2 7 13
Krzyżówka  Krasowiec – Płonica 7 15
Płonica pętla MZK 7 18
Przejazd przystanek szkolny Bolemin 7 20
Sala wiejska – Bolemin 7 22
Kiełpin 7 26
SP Bolemin 7 30
Dowozy do szkoły od 02.09.2021r.
Skip to content