SZANOWNI RODZICE

 

 

Zapraszamy na: Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia  lub informacji :

 • trudności szkolnych,
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • tempa rozwoju  dziecka
 • problemów wychowawczych
 • dzieci szczególnie uzdolnionych.
 • zagrożenia  uzależnieniami
 • zaburzeń mowy
 • wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
 • możliwości i predyspozycji zawodowych
 • diagnozowanie młodzieży powyżej 15 roku życia do OHP
 • funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
 • indywidualnego toku lub programu nauki
 • inne

Więcej informacji w załączniku:

OFERTA 2021

 

Oferta Programowa 2021/2022
Skip to content