Dzwonki

Dzwonki

DZWONKI LEKCJE PRZERWY   DYŻUR PRZEDLEKCYJNY: 7.30 – 7.45       15 min. 1.     7.45 – 8.30 8.30 – 8.35           5 min. 2.     8.35 – 9.20 9.20 – 9.25           5 min. 3.     9.25 – 10.10 10.10 – 10.20       10 min. 4.     10.20

Oferta Programowa 2021/2022

Oferta Programowa 2021/2022

SZANOWNI RODZICE     Zapraszamy na: Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia  lub informacji : trudności szkolnych, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, tempa rozwoju  dziecka problemów wychowawczych dzieci szczególnie uzdolnionych. zagrożenia  uzależnieniami zaburzeń mowy wiadomości i

Skip to content