W  związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń na terenie województwa lubuskiego od 15 marca 2021 r. nakładających obowiązek zorganizowania nauczania hybrydowego w klasach I-III informujemy, że od poniedziałku, tj. 15.03.2021 r. nauczanie w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Boleminie będzie odbywało się w następujący sposób:

15.03.2021 r.-19.03.2021 r.
Klasa I – nauczanie stacjonarne
Klasa II – nauczanie zdalne
Klasa III – nauczanie zdalne

22.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
Klasa I – nauczanie zdalne
Klasa II – nauczanie stacjonarne
Klasa III – nauczanie zdalne

              Ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w klasach I-III, polegać będzie w szczególności na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia stacjonarnie w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób.

              Zajęcia zdalne odbywać się będą poprzez platformę Teams po zalogowaniu się na konto, z którego dane dziecko korzystało w okresie nauczania zdalnego. Zajęcia będą odbywać się wg planu.
W związku z nałożonymi obostrzeniami nie będzie zmiany organizacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Oddziały Przedszkole w Szkole Podstawowej w Boleminie będą funkcjonowały tak, jak dotychczas.

              Uczniowie dowożeni do szkoły autobusami szkolnymi będą mieli zapewniony dowóz wg dotychczasowego rozkładu jazdy

              Utrzymane zostaną również posiłki, wydawane dzieciom w oddziałach przedszkolnych oraz obiady dla dzieci uczących się stacjonarnie.

              Po zajęciach uczniowie będą mieli również zapewnioną opiekę w świetlicy, jednak proszę rodziców, którzy nie pracują lub mają taką możliwość o odbiór dziecka natychmiast po zakończonych lekcjach.

            Informuję również, że pomimo braków kadrowych w ciężkim okresie pandemii, dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać możliwość nauczania i opieki w trybie stacjonarnym dla jak największej ilości uczniów i dzieci, zarówno w oddziałach przedszkolnych jak i w klasach I-III.

             W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę, co z pewnością pomoże nam sprawnie i bezpiecznie zorganizować nauczanie hybrydowe oraz opiekę nad dziećmi w szkole.

             O wszelkich zmianach będziemy informowali Państwa na bieżąco poprzez dziennik LIBRUS. Informacje będą zamieszczane również na stronie internetowej szkoły spbolemin.com.pl

Komunikat
Skip to content