Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Boleminie serdecznie dziękują panom:
– Adamowi Cieślakowi,
– Łukaszowi Sawickiemu
– Leszkowi Łobockiemu,
– Mariuszowi Lewaszkiewiczowi,
– Maksymilianowi Grędzie,
– Rafałowi Stanisławskiemu
za pomoc w przygotowaniu instalacji potrzebnej do uruchomienia radiowęzła szkolnego, który powstał z funduszy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Boleminie

Podziękowania
Skip to content