Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Boleminie za zakup tablicy interaktywnej (koszt 4.200 zł).
Wyrazy wdzięczności składamy również darczyńcom 1% podatku od osób fizycznych na rzecz placówki. Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom zakupiliśmy projektor (koszt 2.500 zł).
Poprzez zakup tego typu sprzętów multimedialnych zarówno nauczyciele, jak i uczniowie maja możliwość wzbogacenia i urozmaicenia zajęć prowadzonych w szkole.

Podziękowania
Skip to content