Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
-ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.),

– Zarządzenia nr 2/2021/w Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.01.2021r w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Deszczno.

– Zarządzenie nr 3/2021/w Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.01.2021 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno  na rok 2021/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno  na rok 2021/2022

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola oraz szkoły na rok 2020/2021
Skip to content