Podziękowania

Podziękowania

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Boleminie serdecznie dziękują panom: – Adamowi Cieślakowi, – Łukaszowi Sawickiemu – Leszkowi Łobockiemu, – Mariuszowi Lewaszkiewiczowi, – Maksymilianowi Grędzie, – Rafałowi Stanisławskiemu za pomoc w przygotowaniu instalacji potrzebnej do uruchomienia radiowęzła szkolnego, który

Podziękowania

Podziękowania

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Boleminie za zakup tablicy interaktywnej (koszt 4.200 zł). Wyrazy wdzięczności składamy również darczyńcom 1% podatku od osób fizycznych na rzecz placówki. Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom zakupiliśmy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021 Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Boleminie życzy Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom szkoły zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech w tym trudnym dla każdego czasie nie zabraknie nam wiary co góry